Home Семинари Одржани редовни зимски семинари службених лица

Одржани редовни зимски семинари службених лица

Одржани редовни зимски семинари службених лица
У складу са својим надлежностима Стручна комисија УО РСС организовала је и спровела редовне зимске семинаре делегата и делегата – контролора. Први семинар је одржан 04.02.2023. године у Панчеву, док је други семинар реализован 05.02.2023. године у Крагујевцу.
Семинари су били едукативног карактера уз реализацију едукативно контролног теста.
И у Панчеву и у Крагујевцу радило се у складу са унапред припремљеним програмом рада.
Након поздравне и уводне речи г-дина Владимира Николића, председника СК УО РСС, у својству предавача на семинарима, члан ЗД РСС и делегат Европске и Светске рукометне федерације г-дин Јован Попадић презентовао је присутним службеним лицима тему „Зона вођења екипе“, уз неколико видео клипова из реалних ситуација са различитих нивоа такмичења од тек завршеног Светског првенства за мушкарце па до Супер Б рукометне лиге Србије. Тежиште излагања било је на приступу делегата у обављању својих дужности на утакмици, сарадњи у оквиру Тима Ц (са судијама), а све у складу са Правилима рукометне игре.
Након презентације колеге Попадића, излагач на тему „Анализа рада делегата у јесењем делу сезоне“ био је г-дин Владимир Кнежић, представник руководства АРКУС лиге. У свом излагању, које је било врло концизно, колега Кнежић посебно је истакао значај извештавања делегата, односно приступ и начин писања Извештаја делегата, у циљу стицања јасног увида од стране првостепених органа, у дешавања пре, за време и након утакмица, како би се обезбедило континуирано унапређење у свим сегментима и код свих чинилаца рукометних такмичења. Презентација је припремљена са неколико видео клипова, односно представљањем и заједничким анализирањем неколико Извештаја делегата из јесењег дела сезоне. Овом приликом је посебно истакнута одговорност службених лица у функцији заштите, очувања и обезбеђивања регуларности такмичења.
Едукативно – контролни комбиновани тест припремио је члан СК УО РСС др Мирослав
Јанковић. На зимским семинарима примењен је иновативан приступ у тестирању службених лица. Наиме, првих пет питања теста представљали су унапред припремљени видео клипови са утакмица различитих такмичења, где је задатак делегата био да препознају ситуацију, да обрате пажњу на начин реаговања службених лица у датој ситуацији, те да дају одговор на питања шта је и како у датим ситуацијама потребно урадити у складу са Правилима игре, пре свега, односно у складу са актима такмичења. Преостали део теста представлјала су питања која обухватају Правила рукометне игре, као и дужности делегата у складу са актима такмичења. Закључак је да су тестирања, без обзира на резултате, постигла свој циљ и испуниле едукативни карактер.
Очекивања од делегата у наставку такмичења, са освртом на рад делегата на утакмицама у јесењем делу сезоне изнео је г-дин Зоран Тијанић, члан СК УО РСС и сарадник за судијска питања АРКУС и Супер Б рукометне лиге. Јасно је истакао значај и одговорност рада делегата на утакмицама, као и могуће последице неадекватног приступа и грешака у раду.
Такође, изнео је јасне смернице и препоруке у циљу што бољег и конструктивнијег приступа делегата њиховим обавезама. Његово излагање било је поткрепљено видео клиповима из ситуација са утакмица РПТ у јесењем делу. Овом приликом посебно је истакнута комплексност и потенцијални изазови у другом делу сезоне, те ниво концентрације и приступа који се са тим у вези очекује од делегата у обављању њихових дужности на утакмицама.
 
Семинари су били добро посећени од стране чланова ЗД РСС обзиром да је семинарима
присуствовало 86 делегата од активна 102 члана ЗД РСС.