Сходно Одлуци Стручне комисије УО РСС бр. 903/6 од 27.12.2022.године, у чијој је надлежности организација семинара службених лица, дефинисани су термини и места одржавања семинара делегата свих степена такмичења.
 
УО ЗД РСС је на својој 14-ој електронској седници одржаној дана 06.01.2023.године усвојио, тј потврдио Одлуку СК УО РСС у вези са организацијом и спровођењем семинара.
 
Семинари ће бити одржани у следећим местима и терминима:
 
Панчево – субота, 04.02.2023 
 
Крагујевац – недеља, 05.02.2023
 
У циљу рационализације трошкова предвиђено је да делегати са подручја Север и Центар присуствују семинару у Панчеву, а да делегати са територије Централне Србије ( Исток и Запад ) буду на семинару у Крагујевцу, с’ тим да је остављена могућност слободног избора делегатима, у случају да су поједини делегати спречени да присуствују семинару у месту по регионалној припадности.
 
С’ тим у вези, сви делегати су у обавези да се путем званичног маил-а најкасније до среде 25.01.2023.године изјасне на ком ће семинару присуствовати.
 
 
УО ЗД РСС донео је Одлуку и о износу котизације за семинар и она износи за све делегате 2.000,00 динара, осим за делегате четвртог и петог степена такмичења ( Трећа лига, и Лига млађих категорија ) који су ослобођени плаћања котизације.
 
Годишња чланарина за делегате је као и до сада 1.000,00 динара и у тај износ је урачунато и осигурање.
 
Молимо Вас да наведене износе уплатите засебно и то;
 
На износ од 1.000,00 динара у сврху уплате иде назнака „Годишња чланарина“
а за износ од 2.000,00 динара у сврху уплате наводите „Котизација за семинар“.
 
Обе уплате се врше на текући рачун Заједнице делегата РСС бр. 160-487116-33 и то  искључиво у периоду од 16.01.2023 – 02.02.2023. године.
 
На семинару је предвиђено тестирање делегата кроз комбиновани тест који ће поред питања из познавања правила рукометне игре садржати и питања из познавања Општих и посебних аката такмичења ( тест неће бити елиминационог карактера).
Још једна Одлука која је донета на овој седници је да ће Летњи едукативни Камп делегата бити одржан у периоду од 23.06.-25.06.2023. године.