Комисија за листе је дана 14.06.2024.године доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС за сезону 2023/24. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 22. седници која је одржана 21. јуна 2024. године у Тополи, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2023/24 које можете погледати овде.

 Прелиминарне ранг листе делегата за сезону 2023-24

У складу са поглављем VIII тачка 3. Критеријума за формирање листа делегата за рукометна такмичења, појединачни писани приговор на објављени предлог листа ЗД РСС може се упутити комисији за листе ЗД РСС, на званичну е-маил адресу zajednicadelegatarss@gmail.com  и на маил председника комисије за листе zoran.cernoh@gmail.com најкасније 7 (седам) дана од дана објављивања прелиминарних листи на званичном сајту ЗД РСС.

У случају уложеног приговора, првостепени орган Комисије за листе ЗД РСС је у обавези у року од 8 дана од дана истека рока за приговоре, доставити одговор на уложени приговор. Уколико се и после тако спроведеног поступка, укаже потреба за приговор, приговор се улаже другостепеном органу Управном одбору ЗД РСС, који се на својој седници изјашњава и доноси коначну одлуку.

УО ЗД РСС усваја коначну листу ЗД РСС за сезону 2023/24, а након тога даје и предлог листе делегата за сезону 2024/25.